اجرای خرید خدمات آموزشی در گرو تصمیم مجلس

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

اجرای خرید خدمات آموزشی در گرو تصمیم مجلس

  • بهمن ۸ام, ۱۳۹۴
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اگر مجلس خرید خدمات آموزشی که در برنامه ششم توسعه آمده است را تصویب نکند، این طرح اجرا نمی شود.مهدی نوید ادهم در گفتگو با مهر درباره ی خرید خدمات آموزشی که تنها بند مربوط به آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه است گفت: سیاست تدوین برنامه ششم توسعه این است که احکامی مطرح شود که نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی داشته باشد.وی افزود: آوردن بند خرید خدمات آموزشی در برنامه ششم توسعه به این معنا نیست که تنها در حوزه آموزش و پرورش به این موضوع پرداخته شده است بلکه این احکام آورده شده نیاز به مصوبه مجلس داشته است.دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: موضوعاتی که دولت خود می تواند تصویب و اجرا کند در برنامه ششم توسعه آورده نشده است.نوید ادهم خاطرنشان کرد: بند خرید خدمات آموزشی نیاز به تصمیم و تصویب مجلس شورای اسلامی دارد و اگر نمایندگان مصوب نکنند اجرا نخواهد شد.

منبع