امنیت منطقه در معرض خطر / اقدامات تنش آمیز صهیونیستها تشدید شد

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

امنیت منطقه در معرض خطر / اقدامات تنش آمیز صهیونیستها تشدید شد

  • خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۱

سردبیر به نقل از MehrNews Rss Feed

امنیت منطقه در معرض خطر / اقدامات تنش آمیز صهیونیستها تشدید شد
در راستای سیاست ایجاد تنش برای پیشبرد اهداف در منطقه فرمانده نیروهای زرهی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی گفت ارتش این رژیم سرگرم آمادگی برای درگیری در لبنان است.
MehrNews Rss Feed