بودجه دولت در ۲۰سال گذشته را ببینید + نمودار

به گزارش عصر امروز بودجه عمومی دولت در ۲۰ سال گذشته در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.
 بر اساس آنچه در این نمودار می بینید، منابع بودجه عمومی دولت از ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۸۷ به ۳۹۸ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۹۶ افزایش یافته و دولت برای سال ۹۷ نیز رقم ۴۲۴ هزار میلیارد تومانی را پیشنهاد داده است.

منبع