تشخیص اشتباه تیم پزشکی بیمار را فلج کرد+تصاویر

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

تشخیص اشتباه تیم پزشکی بیمار را فلج کرد+تصاویر

  • دی ۱۷ام, ۱۳۹۴
تشخیص اشتباه تیم پزشکی در اتاق عمل بیمارستان شهید گنجی شهر برازجان بیمار را فلج کرد. به گزارش دانا؛ به نقل از "ناصرون " اشتباه وحشتناک کادر پزشکی بیمارستان شهید صادق گنجی شهر برازجان که موجب فلج شدن هر دو پای کشاورز ۷۵ساله به نام محمد شفیع ملک زاده شد. کادر پزشکی بیمارستان بعد از انتقال نام برده به اتاق عمل و انجام بیهوشی با تشخیص غلط زانوی این پیرمرد کشاورز را مورد عمل جراحی کردند. ناگهان تیم پزشکی در اوایل دریل کاری زانوی بیمار متوجه می شوند که زانوی چپ بیمار نیاز به عمل جراحی داشته و آنها به اشتباه پای راست وی را مورد عمل جراحی قرار داده اند. بعد از متوجه شدن تیم پزشکی به تشخیص اشتباه، آنها زانوی پای سمت چپ بیمار را نیز عمل جراحی می کنند. اکنون پیرمرد کشاورز ۷۵ ساله ای که برای عمل کردن زانوی پای سمت چپ خود به بیمارستان مراجعه کرده بود، بر روی تخت بیماستان شهید صادق گنجی هر دو پای خود را سوراغ شده و غیر قابل حرکت مشاهده می کند.

منبع