تغییر دین بازیگر زن مشهور ایرانی/عکس

به گزارش عصر امروز، ماهایا پطروسیان بازیگر زن سینمای ایران درباره مسلمان شدنش گفت.

منبع