خط و نشان ملی مذهبی ها برای رییس جمهور!

به گزارش سرویس سیاسی عصر امروز پررویی و باج خواهی اپوزیسیون و بالاخص ملی مذهبی نماها از رییس جمهور از حد گذشته و کار به تهدید و خط نشان کشیدن رسیده است!بنا بر این گزارش مهدی نوربخش از اعضای گروهک غیر قانونی ملی مذهبی در تازه ترین تحلیل خود اظهارات و توقعات عجیبی را از رییس جمهور درخواست کرده و در انتها تهدید کرده که اگر اینها برآورده نشود مردم! از دولت حمایت نمی کنند! به بخشی از اباطیل وی توجه نمایید:*واقعیت این است که آقای روحانی به هر جمع بندی که برسد نیروهای محافظه کار داخل کشور نسبت به آن رضایت نخواهند داشت!*نکته نخست این است که آقای روحانی باید فعال تر شود.*اگر اسم این سکوت را "کوتاهی" نگذاریم من ترجیح می دهم حرف آقای رفسنجانی را تکرار کنم که کارها "خیلی کند" پیش می رود. به این ترتیب مردم تحول خواه اطمینان خود به دولت را از دست می دهند و این به نفع ایشان نیست.به گزارش عصر امروز گروهک غیرقانونی نهضت آزادی که به فرموده حضرت امام(ره) از اسلام بویی نبرده بلکه متظاهر به اسلام هستند و پدر معنوی منافقین هستند و تمام سعی شان این است که ایران اسلامی را دو دستی به غرب تحویل دهند تمام تلاششان تفرقه بین ارکان نظام و مردم می باشد و این از وظایف تعریف شده غرب برای آنها می باشد.اینکه یک گروهک چند نفره خود را نماینده مردم خطاب کرده و برای رییس جمهور خط و نشان می کشند و ایشان را به جدایی مردم و عدم حمایت از وی تهدید می کنند نشان از یک سناریوی تکراری برای عبور اصلاح طلبان از رییس جمهور دارد که از هم اکنون ساز آن را دارند کوک می کنند و گروهک غیر قانونی ملی مذهبی آن را هدایت می نماید.و اما نکته عجیب تر این است که آقای هاشمی چرا باید به گونه ای سخن بگوید که معاندین نظام از آن بر علیه نظام سوء استفاده کنند و آیا این یک سهو است یا برنامه ای از پیش طراحی شده؟

منبع