روایت ترور آیت الله خامنه ای در سال 60: تغییر جای ضبط صوت، جانشان را نجات داد / دکتر می گفت: تمام کرده!

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

روایت ترور آیت الله خامنه ای در سال ۶۰: تغییر جای ضبط صوت، جانشان را نجات داد / دکتر می گفت: تمام کرده!

  • تیر ۶ام, ۱۳۹۱

سردبیر به نقل از آفتاب – آخرین عناوین

روایت ترور آیت الله خامنه ای در سال ۶۰: تغییر جای ضبط صوت، جانشان را نجات داد / دکتر می گفت: تمام کرده!

آفتاب – آخرین عناوین