سفیر ایران در اسپانیا هزینه جراحی‌ آمنه را پرداخت کرد

سردبیر