شهید نواب صفوی و یارانش به روایت تصویر

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

شهید نواب صفوی و یارانش به روایت تصویر

  • دی ۲۸ام, ۱۳۹۴
   شهید نواب صفوی در حاشیه گفت وشنود مطبوعاتی با یوسف مازندی شهید نواب صفوی در سفر به مشهد مقدس در بهمن ۱۳۳۱ شهید نواب صفوی در دیدار با جمال عبدالناصر در قاهره شهید نواب صفوی در بازگشت از سفر به مصر. شهید سید محمدواحدی نیز در تصویر دیده میشود شهید نواب صفوی در حال سخنرانی در دانشگاه قاهره آذر۱۳۳۴ . شهیدان نواب صفوی و سید محمدواحدی در لحظات اولیه دستگیری در فرمانداری نظامی تهران شهید نواب صفوی در لحظات اولیه دستگیری در فرمانداری نظامی تهران شهید نواب صفوی درکنار علی بهاری از اعضای فدائیان اسلام در فرمانداری نظامی تهران شهید نواب صفوی ویارانش در حال عزیمت به محل دادگاه نظامی شهید نواب صفوی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی شهید سید محمد واحدی در حال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی سید هادی میرلوحی برادر شهید نواب صفوی درحال ایراد دفاعیات خود در دادگاه نظامی شهیدان نواب صفوی، خلیل طهماسبی و سید محمد واحدی در حال گفت و گو در حاشیه دادگاه مرقدمطهر شهید نواب صفوی در قبرستان وادی السلام قم

منبع