عربستان اسامی ممنوعه برای نوزادان را اعلام کرد

به گزارش عصر امروز، پایگاه خبری عربی ۲۱ امروز (پنجشنبه ) نوشت، رسانه های جمعی عربستان اعلام کردند که وزارت کشور لیستی از نام‌های ممنوعه را که پدران و مادران نباید آنها را بر روی نوزادان تازه به دنیا آمده بگذارند منتشر کرد.
 در این لیست نام‌هایی نظیر عبدالرسول، ایمان، امیر، عبدالناصر، عبدالنبی، عبدالعاطی، جبرئیل، ملکه، مملکه، ملکتینا، بیان، لوران، سمو، لارین، کبریال، لورین، بنیامین، ناریس، یارا و سیتاف دیده می‌شود.
 سازمان ثبت احوال عربستان سعودی هر از چند گاهی لیست جدیدی درباره نام‌های ممنوعه در عربستان سعودی منتشر می‌کند و در ماه مارس سال گذشته نیز لیست مشابهی را منتشر کرده بود

منبع