مطهری: نباید از افراد بت بسازیم/ نسبت به برخورد با مردم در حوادث سال ۸۸ معترض هستم

سردبیر