هفته نامه صدا تعطیل شد!؟

به گزارش سرویس فرهنگ و جامعه عصر امروز، کرباسچی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد بدلیل افزایش قیمت کاغذ هفته نامه صدا این هفته منتشر نمی شود.  بنا بر این گزارش این ادعای عجیب وی در حالی روی داده است که کارگزاران که از دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی پا به عرصه سیاست گذاشته و دبیرکل فعلی آنهم جناب کرباسچی می باشد از عوامل اصلی تورم و سیاست تعدیل اقتصادی بوده است که در آن همیشه ضعفا به فراموشی سپرده می شوند.حال آنکه کسانی که خود پایه گذار ریل غلط اقتصادی بوده اند و در انتخابات گذشته هم همین سیاست را دنبال کرده و به کاندیدایی که همان راه را در پیش گرفته رای داده و از آن حمایت کرده اند چنین سخنان و مواضعی جای تعجب و پرسش های فراوانی دارد.به گزارش عصر امروز خوب است آقای کرباسچی با این اقدام غیر قابل توجیه (تعطیلی هفته نام صدا به علت گرانی کاغذ) و فرافکنی نسبت به عملکرد حزب مطبوع خود در عرصه اقتصاد و سیاست که کشور را به اینجا رسانده است به مردم پاسخگو باشد و الا هر آدم عاقلی می داند که این افزایش قیمتها برای افرادی که نبض اقتصاد و سرمایه در دستشان می باشد هیچ اهمیتی ندارد.

منبع