ورود کیسه‏هاى برنج منقوش به پرچم شیر و خورشید

به گزارش عصر امروز، قاصدنیوز نوشت: اخیراً کیسه‏هاى برنج ۱۰ کیلوگرمى پاکستانى با مارک یک شرکت داخلی منقوش به پرچم ایران با آرم شیر و خورشید (۴ در ۸ سانتیمتر) و پرچم پاکستان در حجم زیادى وارد کشور شده است. برپایه این خبر این کیسه‌ها از طریق برخی مسافرین و رانندگان ترانزیت از افغانستان وارد کشور شده و در غرفه‏هاى شهرستان تایباد نیز به فروش مى‌رسید.