وعده و وعید نخواستیم وضعیت موجود را حفظ کنید

به گزارش عصر امروز، امیر عابدینی از مدیران باسابقه ورزش کشورمان در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: میخواستم از فوتبال وحواشی ان وتصمیمات مسئولین ورزش شکوه وگلایه کنم برخوردم به افاضات شیخ ما جناب نوبخت که ایکاش تامین منابع بودجه را بگونه ای دیگر توجیه میکرد ونمک روی زخم مردم نمی پاشید.
 اقای نوبخت یکبار اماری شفاف وروشن به مردم بدهید چند نفر از فرزندان مدیران عالی رتبه اجرائی کشور در خارج ازکشور بویژه انگلیس زندگی میکنند انان که بخاطر دریافتهای فوق تصور هیچ نگران گرانی وهزینه نیستند.
وحداقل سهم نا کار امدی مدیران را در روند نا بسامانیها که روز بروز بیشتر میشود رامشخص نمائید.
 وعده و وعید را نخواستیم لطفاً وضعیت موجود را حفظ کنید وسعی کنید با مردم صادقانه ومنصفانه حرف بزنیم.
   این اتفاق در حالی است که امیر عابدینی در زمان انتخابات یکی از حامیان پر و پاقرص روحانی بود.
پیش از این نیز علی کریمی و مهرداد میناوند از حامیان رئیس جمهور بودند از بابت حمایتشان از روحانی از مردم عذرخواهی کردند.

منبع