پارالمپیک؛ باقری اولین طلا را آورد

نخستین مدال طلای کاروان دلوار در رشته پرتاب وزنه توسط جلیل باقری به دست آمد.
 جلیل باقری با رکورد شکنی در پارالمپیک نخستین مدال طلای ایران را به دست آورد.
 باقری در این رقابت وزنه را به میزان ۱۱ متر و ۶۳ سانتی متر پرتاب کرد و با توجه به این که در کلاس F55 قرار داشت به مدال طلا رسید.
 در این ماده ورزشکاران لهستان و انگلیس به نشان‌های نقره و برنز دست یافتند.