پیشنهاد جالب یک دانشمند اسرائیلی به مقامات ایران

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

پیشنهاد جالب یک دانشمند اسرائیلی به مقامات ایران

  • مرداد ۳۰ام, ۱۳۹۱
یک دانشمند برجسته هسته‌‌یی رژیم صهیونیستی پیشنهاد داد تا در برابر بستن تاسیسات هسته‌‌یی دیمونا که یکی از قدیمی‌ترین تاسیسات هسته‌‌یی در سراسر جهان به شمار می‌آید، فعالیت‌های هسته‌‌یی ایران متوقف شود! روزنامه عبری معاریو به نقل از این دانشمند برجسته هسته‌‌یی رژیم صهیونیستی که نامی از وی برده نشده است، نوشت: بهتر است اسرائیل در برابر توقف برنامه‌های هسته‌‌یی ایران تاسیسات هسته‌‌یی دیمونا را ببندد. این دانشمند هسته‌‌یی اظهار کرد: ما مجبوریم به زودی تاسیسات دیمونا را که یکی از قدیمی‌ترین تاسیسات هسته‌‌یی در سراسر جهان به شمار می‌آید، ببندیم و فعالیت هسته‌‌یی آن را متوقف کنیم و اگر در برابر توقف برنامه‌های هسته‌‌یی ایران این تاسیسات را ببندیم هیچ چیزی را از دست نخواهیم داد و به ایرانی‌ها اجازه می‌دهیم که فکر کنند به پیروزی بزرگی دست یافته‌اند! اسحاق نافون، رییس اسبق رژیم صهیونیستی نیز گفت: من اظهارات شیمون پرز، رییس‌جمهور اسرائیل را درخصوص عدم حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌‌یی ایران بدون مشارکت آمریکا تایید می‌کنم. وی افزود: اسرائیل نمی‌تواند این اقدام را بدون مشارکت آمریکا انجام دهد و اگر هدف ما توقف برنامه‌های هسته‌‌یی ایران است می‌توانیم با معامله بستن دیمونا در برابر تاسیسات هسته‌‌یی قم (فردو) به این هدف دست یابیم. نافون همچنین تاکید کرد: ما می‌توانیم بگوییم که این اقدام را در راستای امتیازدهی و توقف فعالیت‌های دیمونا انجام داده‌ایم. وی افزود: حمله اسرائیل علیه ایران نمی‌تواند اهداف ما را محقق سازد؛ چراکه فعالیت‌های هسته‌‌یی ایران در چهار و یا پنج موضع در سراسر ایران وجود دارد و برخی از آن‌ها در زیر زمین است و واکنش ایران به این حمله می‌تواند جنگ فرسایشی را طی چندین سال به وجود آورد. نافون همچنین گفت: حتی اگر ایران به بمب هسته‌‌یی دست یابد بدان معنا نیست که خطری اسرائیل را تهدید می‌کند. ایران فکر می‌کند که ما انباری پر از بمب‌های هسته‌‌یی داریم و اگر ایران هسته‌‌یی به وجود آید می‌توانیم با آن همزیستی داشته باشیم.