کمیته بین المللی المپیک از ایران توضیح خواست/ دولت نباید دخالت کند!

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

کمیته بین المللی المپیک از ایران توضیح خواست/ دولت نباید دخالت کند!

  • تیر ۶ام, ۱۳۹۱

سردبیر به نقل از MehrNews Rss Feed

کمیته بین المللی المپیک از ایران توضیح خواست/ دولت نباید دخالت کند!
کمیته بین المللی المپیک در نامه‌ای که به کمیته ملی المپیک ارسال کرده با تاکید بر لزوم استقلال فدراسیون‌ها در خصوص برکناری برخی از روسای فدراسیون‌های ورزشی ایران توضیح خواسته است.
MehrNews Rss Feed