۹ شهریور ۱۳۶۰؛ تشییع و خاکسپاری پیکر شهیدان رجایی و باهنر

سردبیر