941 روستای اصفهان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفت

سردبیر

محصولات آرایشی و بهداشتی

۹۴۱ روستای اصفهان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفت

  • تیر ۶ام, ۱۳۹۱

سردبیر به نقل از MehrNews Rss Feed

۹۴۱ روستای اصفهان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار گرفت
اصفهان – خبرگزاری مهر: مدیرعامل استان اصفهان گفت: ۹۴۱ روستای اصفهان در سال گذشته تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان قرار گرفت.
MehrNews Rss Feed